Scriptus Reclame Design • Web
Disclaimer

Disclaimer Scriptus Reclame

Kamer van Koophandel
Reclamebureau Scriptus Design staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32074577.

Inhoud
De door Reclamebureau Scriptus Design verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Reclamebureau Scriptus Design kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Reclamebureau Scriptus Design en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Reclamebureau Scriptus Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Reclamebureau Scriptus Design worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) vanReclamebureau Scriptus Design.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Reclamebureau Scriptus Design omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies:
Tel  +31 6 21246941 of info@scriptus-design.nl